Spoločnosť TRICHY vznikla na základe viac ako 17 ročných skúsenostií v oblasti priemyselného inžinieringu.
Riešenia, ktoré sme úspešne implementovali v svetových nadnárodných spoločnostiach z oblasti “Automotive”prinášajú zisk už pri nábehoch nových projektov.
Našim cieľom je  ponúknuť plynulý rozbeh projektov a nájsť najoptimálnejšie riešenie z pohľadu logistických,výrobných, informačných tokov(optimal-flow).
Naše skúsenosti vychádzajú z poznania technických noriem ako sú ISO 9001 , ISO TS 16494 , 14001.

 “ENGINEERING CONSULTING” je pre nás  dohoda  v duchu “Results-oriented” riešení.
Znalosti a princípy z oblasti “Process Improvent” aplikujeme z pohľadu finančne najefektívnejšieho riešenia, ale zároveň
vychádzame aj z kalkulovaných ERGONOMICKÝch štúdii, čo považujeme za svoju nespornú výhodu pri návrhu každého procesu.

Máme vyvinuté vlastné procesy, ktoré vedú k vyššej efektivite a šetreniu nákladov vo výrobe,logistike a kvalite dodávaných výrobkov.

 Prenos skúseností a technológii z odvetvia “Automotive” je vo svete prirodzeným tokom optimalizovania, ktoré prináša významný až neočakávaný efekt v doteraz nedotknutých zaužívaných procesoch.

Váš úspech a profit je náš záväzok.