TRICHY corp. je  slovenská spoločnosť poskytujúca služby v oblasti “SUPPLY CHAIN MANAGEMENT”and “PRODUCTION ENGINEERING CONSULTING” pre klientov z výrobného prostredia.

Názov TRICHY je pomenovanie v staroslovienskom jazyku pre výnimočných ľudí, majúcimi poznanie a schopnosti, ktoré pomáhajú v každodennom živote.

 Konkrétne riešenia, ktoré sú vždy obsahom našej dohody so zákazníkom, sa opierajú o princípy štíhlej výroby (Lean).

 

Tags: