Kvalita dodávaných produktov závisí od množstva faktorov.

Systém ZBERU  A VYHODNOCOVANIA dát z FINAL INSPECTION pracoviska  ktorý ponúkame je založený na štandardoch systému riadenia kvality ISO 9001, akými sú napr. 7 QUALITY BASIC  s napojením na nástroje riadenia kvality –  8D , FMEA …

Pozostáva zo softwarového aj hardwarového riešenia, ktoré vieme “ušiť ” priamo na mieru pre konkrétne výrobné prostredie.

Náš PRODUKT ReLe-BOOK je pritom nenáročný na vynaložené prostriedky a velmi flexibilný a  otvorený pre dodatočné úpravy bez potreby zásahov vysoko špecializovaných pracovníkov.

Zmeny je schopný vykonať bežný uživatel, ako napríklad zmenový majster.

Rele BOOK zozbierava dáta (chyby zachytené na final inspection) a podľa potreby napr.

-zastaví linku alebo dá pokyn na presun výrobku na REWORK

-zaznamenáva početnosť jednotlivých chýb  a priraďuje ich k pracovníkom, ktorý chybu spôsobili

-tvorí základ pre PARETO analýzy

-porovnáva jednotlivé zmeny

-vytvára databázu pre sledovanie INTERNEJ KVALITY

-pri použití a prepojení so zákazníkom spája kvalitu sledovanú zákazníkom EXTERN AUDIT

 

Tags: