Každá výrobná spoločnosť, ktorá je držiteľom certififátov ISO 9001, ISO TS 16 494 sa stretla s potrebou popísať svoje pracovné postupy čí už v logistickom alebo výrobnom procese.

Častým problémom  každého PRACOVNÉHO ŠTANDARDU je jeho efektivita. Vynaložený čas na jeho prípravu a realizáciu v praxi bývy často pokladaný za nutné zlo.

Náš PRODUKT  PRACOVNÝCH INŠTRUKCII  vychádza z prostredia, kde je zmena dokumentov vyžadovaná prakticky na dennej báze.(JUST IN TIME)

Náš produkt je časovo nenáročný a vysoko efektívny, pritom si však zachováva potrebný  štandard v porovnaní s INŠTRUKCIAMI používanými v certifikovaných spoločnostiach.

Použitím nášho modelu získavate jednoduchú možnosť  ŠTANDARDIZOVANIA , kontroly-AUDITOVANIA, ktorá ďalej ponúka rozvoj každého  procesu a  teda jeho neustáleho  ZLEPŠOVANIA.

Jeho hlavnými črtami je použitie VIDEOSEKVENCII s doplnením dokumentácie napojenej na celkový informačný systém pre konkrétnu výrobnú jednotku.Dá sa však použiť aj ako samostatná dokumentácia bez potrebného napojenia na DATABÁZU.